Singapur, özgün matematik öğretim sistemiyle PISA’da başarıyı yakaladı

Singapur, 2022 PISA testlerinde 15 yaşındaki öğrenciler arasında matematik, okuma ve fen bilimleri performansında en başarılı sonuçları elde etti.

Singapur tarihsel olarak özellikle matematikte hep büyük başarı kaydeden bir yer. Bunun nedeni esas olarak konunun farklı bir şekilde öğretilmesine bağlanıyor.

Singapur matematiği nedir ve neden bu kadar başarılı?

PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 15 yaşındaki öğrencilerin eğitim standartlarının derecelendirildiği bir sistem.

2022’deki testin üç ana konusundan biri olan matematikte 81 katılımcı ülke ortalama 472 puan alırken Singapur’daki 15 yaşındaki öğrenciler 575 puan aldı.

Singapurlu yetkililer, matematik eğitiminin insanları mantıklı ve analitik düşünme konusunda donatmada önemli bir rol oynadığına inanıyor.

Bu nedenle Singapurlu çocuklar küçük yaşlardan itibaren akıl yürütme, iletişim ve modelleme gibi kritik matematiksel süreçleri nasıl geliştireceklerini öğreniyor.

Ülkenin matematik öğretimine yönelik bu özgün yaklaşımı Singapur matematiği olarak biliniyor.

Bu sistem 1980’lerde Singapur Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okulları için geliştirilmiş.

Son yıllarda dünya çapında da benimsenen bu yöntem, odak noktasını ezberden uzaklaştırıp konuyu daha derinlemesine anlamaya dayanıyor.

Singapur matematiği nasıl işliyor?

Singapur matematiği altında yatan iki temel fikir var: İngilizce CPA kısaltmasıyla ifade edilen Somut, Resimsel, Soyut yaklaşım ve ustalaşma olgusu, yani konuyu sindirerek hakim olma.

CPA, Singapur matematiğine özgü değil; 1960’larda Amerikalı psikolog Jerome Bruner tarafından geliştirilen bir yaklaşım.

Çocukların ve hatta yetişkinlerin matematiği soyut olduğu için zor bulabileceği fikrine dayanıyor.

Bu nedenle CPA soyut kavramları somut bir şekilde sunuyor ve sonra daha karmaşık konulara geçiyor.

Oxford Üniversitesi’nde eğitim profesörü olan Dr. Ariel Lindorff, “Singapur matematiğinde çocuklar her zaman somut bir şeyler yaparlar” diye anlatıyor.

“Toplama işlemi için küpleri olabilir ve onları bir araya getirebilirler. Resimsel bir şeyler yapabilirler. Sadece sayılardan oluşmayan, toplaması daha kolay olan ve kendileriyle daha kolay ilişkilendirebilecekleri çiçek, insan, kurbağa gibi resimleri bir araya getirerek bu işlemi yaparlar.”

CPA matematiği bu farklı görseller aracılığıyla anlamayı sağlıyor.

Çocuklar matematik probleminin somut ve resimsel aşamalarını tam olarak anladıktan sonra soyut öğrenme aşamasına geçiyorlar.

Dr. Lindorff, “Singapur matematik yöntemi ezbere dayalı değil” diyor.

‘Ustalaşma’ kavramı

Singapur matematiğinin bir diğer ayağı da “ustalık” kavramına dayanır; sınıftaki her öğrenci birlikte ilerler, kimse geride kalmaz.

Örneğin, çocuklar toplama işlemi gibi belli bir konuyu öğrendiklerinde, bazıları bunu diğerlerinden daha hızlı kavrayabilir.

Ancak bu öğrencilere tamamen farklı bir konuya geçmek yerine, kavrayışlarını derinleştirecek şekilde aynı konuyla ilgili ek etkinlikler verilir.

Dr. Lindorff, “Bu, herkesin durup geriden geleni beklemesi anlamına gelmiyor” diyor.

“Buradaki fikir, bazı çocuklar toplama işlemini çok iyi anlıyorsa, öğretmenin onları çıkarma işlemine geçirmeyeceği, bunun yerine toplama kavramını biraz daha genişleten bir şey vereceğidir.”

Bu aktiviteler daha büyük sayılar ya da farklı formatlar üzerinde çalışma şeklinde olabilir.

Böylece daha iyi anlayan çocuklar, sınıfın geri kalanıyla aynı tür problemleri çözmeye devam eder, ancak bunu farklı bir şekilde yaparlar.

Singapur matematiğinde, öğrencilerin matematiği önemli ve ulaşılabilir olarak algılamalarını sağlamak çok önemli.

Dr. Lindorff, “Buradaki fikir, herkesin matematik yapabileceği ve herkesin buna bir dereceye kadar hakim olabilmesidir” diye açıklıyor:

“Bazıları daha hızlı olabilir, bazıları anladıkları şeyde biraz daha derin olabilir… Genellikle bazı insanların matematiği anladığını ve bazılarının anlamadığını düşünürüz; aslında böyle değildir, Singapur matematiğinin altında yatan şey de bu değil.”

Singapur matematiği başka yerlerde de işe yarayabilir mi?

Bu yöntem ABD, Kanada, İsrail, İngiltere ve daha pek çok ülkede kullanılıyor.

Ancak Dr. Lindorff, Singapur matematiği yönteminin başarısının Singapur’un eğitim kültürü, bağlamı ve tarihiyle yakından ilgili olduğuna inanıyor.

“Bu yöntemi alıp başka ülkelerde uygulayabileceğinizi sanmıyorum” diyor.

“Singapur’un ilginç ve benzersiz bir tarihi var ve çok küçük bir yer. Singapur’da eğitimde değişim üzerine düşünmek, İngiltere ya da ABD’de değişim üzerine düşünmekten farklı.”

Lindorff ayrıca Singapur’daki öğretmenlerin diğer ülkelere kıyasla daha parlak kariyer beklentilerine ve daha iyi desteğe sahip olduğuna inanıyor.

Singapurlu çocukların matematik eğitimine yaklaşımının da Singapur matematiğinin başarısında belirleyici bir faktör olduğuna dikkat çekiyor.

“İnsanlar matematik öğrenmenin faydası ve amacı nedir diye sorguluyor.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x